Haverkamp behaald MQM- certificaat!

Om de kwaliteit van onderhoud op een hoger plan te brengen, heeft KOVON een speciaal kwaliteitsprogramma ontwikkeld: Maintenance Quality Management oftewel MQM. Door de verschillende aspecten van een organisatie met elkaar in verband te brengen, kan de organisatie in kwestie blijvend haar doelstellingen realiseren. KOVON heeft het model vertaald naar opdrachtgevers (woningcorporaties), onderhoudsbedrijven en co-makers. Haverkamp heeft het MQM certificaat behaald in 2015. Door de deelname aan dit kwaliteitsprogramma heeft Haverkamp haar kwaliteitsniveau kunnen verhogen.

Haverkamp SCA- gecertificeerd

SCA is een afkorting van Stichting Certificatie Asbest.

Haverkamp is in het bezit van het SCA- 530 certificaat sinds 01-09-1998, als één van de eersten in Oost- Nederland!
Sinds de gevolgen van asbest beter bekend zijn geworden mogen alleen gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen. Met dit certificaat valt Haverkamp onder die bedrijven.

Jaarlijks vindt er een audit plaats voor her certificering. Daarbij wordt zowel de werkvloer als kantoor beoordeeld of alles conform actuele wetgeving wordt uitgevoerd. Met dit certificaat kunnen klanten er dus op vertrouwen dat asbestsaneringen veilig en verantwoord worden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door AS Twente, de werkmaatschappij van de Haverkamp Groep die zich bezig houdt met Asbest en Sloopwerken. Inmiddels is AS Twente werkzaam in heel Nederland.

Haverkamp behaald VCA**- certificaat

VCA is een afkorting van Veiligheids Checklist Aannemers.

Met trots kunnen wij melden dat wij in april 2016 de audit voor het uitgebreidste VCA- certificaat met goed resultaat hebben afgerond. VCA wordt veel toegepast bij bedrijven die risicovolle werkzaamheden moeten uitvoeren, in ons geval bijvoorbeeld; ramen wassen op grote hoogte, asbestsanering of inzameling van gevaarlijk afval.

VCA is een veelzijdig programma waarmee ons VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-beheersysteem wordt getoetst en gecertificeerd. Na een tweedaags bezoek van de auditor, waarbij hij een bezoek heeft gebracht aan een aantal van onze projecten en ons VCA handboek in de praktijk heeft gecontroleerd kwam de uitslag; geslaagd!

Dit betekent dat onze opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat werkzaamheden veilig en volgens gemaakte afspraken worden uitgevoerd.
VCA certificatie verhoogt het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers. Wij zijn dan ook trots op onze collega’s!

Verschil VCA* en VCA**
Het VCA- certificaat is opgedeeld in twee gradaties; één ster en twee sterren. Één ster is voornamelijk voor onderaannemers. Om nog een ster bij te halen moet vooral organisatorisch veiligheid een grotere rol gaan spelen. Afgelopen jaren is er op dat gebied veel aandacht besteedt aan het bewust maken van veiligheid. Daarmee was de stap naar ** relatief snel te nemen. Haverkamp was al sinds 2006 VCA*- gecertificeerd.

Haverkamp ontvangt Adamas certificaat

Onze gevelspecialisten hebben zich weer een stukje verder gespecialiseerd! We hebben al jarenlange ervaring met gevelherstel, gevelreiniging, gevelrenovatie en gevelonderhoud. Maar onze collega’s hebben zich nu ook gecertificeerd voor scheurherstel en spouwmuurverankering via Adamas. Hiermee heeft u als klant nog iets meer zekerheid dat u voor uw gevel bij ons aan het goede adres bent.